Priser


Generelt Hverdage mellem 7 og 17 – 350 kr. pr time (390 kr. inkl. moms). Andre tidspunkter + 30%.
Bil: Grundtakst 80 kr. pr. påbegyndt dag (100 kr. inkl. moms) (dækker frem og tilbage). 3,80 kr. pr kilometer (4,75 kr. inkl. moms) hvis der køres i forbindelse med opgaven.
Tilbud: jeg giver gerne tilbud (fast pris).
Genbrugsplads: Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr for brug af genbrugspladserne. Spørg for takster.
Værktøj: LangeDK Data- & Have service medbringer almindeligt håndværktøj, haveredskaber og trailer inkluderet i timeprisen. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor o. lign. påføres fakturaen.
Maskiner: Er der behov for større og mere specielle maskiner eller værktøj medbringes lejede eller egne maskiner. Pris efter aftale. Udgifter påføres fakturaen.
Reservedele: Er der aftalt indkøb af reservedele, faktureres der for indkøbspris + moms
Vilkår: Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer jeg bruger på opgaven. Det betyder at man betaler timepris fra jeg pakker bilen og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning og transport i forbindelse med en opgave.

Ved længerevarende regulært vikararbejde kan der efter aftale arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, giver jeg gerne et tilpasset tilbud.

Betaling – der sendes en regning til betaling inden 8 dage netto. Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning.

  • Afbestilling – ved afbestilling så tæt på starttidspunktet at det afstedkommer tabt arbejdsfortjeneste faktureres et rimeligt beløb i forhold til den bookede periode og det konkrete tab.
  • LangeDK Data- & Have service kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.
  • Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.
  • LangeDK Data- & Have service forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed faktureres fuldt ud for den bookede periode.
  • Pauser – selvbetalt frokostpause. Kunden betaler 5 minutter per time.
  • Broer og færger betales af kunden.
  • Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.